Gå til innhold Gå til søk

Fastsetting av planprogram for reguleringsplan

Planprogrammet for reguleringsplan Øya er fastsatt i formannskapet, 11.02.2014 sak 28/14.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes til boliger, offentlige areal, grønnstruktur, næring/forretning og kontor. Området har en sentral beliggenhet i sentrum med nærhet til mange sentrumsfunksjoner og kollektivtransport.

Sentrale saksdokumenter er også tilgjengelig på kommunens Servicetorg fram til 21.03.2013. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

 Det utarbeides nå forslag til reguleringsplan med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Dette arbeidet innebærer også en konsekvensutredning hvor temaer det vises til i planprogrammet skal utredes. Det vil bli anledning til å komme med innspill til planforslaget når det legges fram til offentlig ettersyn etter politisk behandling.

Saksframlegg

Planprogram

Saksprotokoll

Uttalelser fra brakar, ringerikskraft, NVE, Ringerike næringsforum, trafikkrådetFylkesmannen og Statens vegvesen. 

Publisert
22.02.2014
Sist endret
30.09.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk