Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Formannskapet vedtok i møte 20.08.2013 sak 109/13 oppstart av detaljreguleringsplan for Øya, samt å legge planprogrammet for planen ut på høring og offentlig ettersyn

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utvikles til bolig, næring, kultur og offentlige områder. Det skal tas tilstrekkelig hensyn til tilkomst og ferdsel internt i området som sikrer god tilgjengelighet for alle. Det er i tillegg en rekke andre forhold som skal konsekvensutredes i planarbeidet. Dette fremgår av planprogrammet som hører med til saken.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

 

 

Medvirkning

Forslagsstiller Tronrud Eiendom vil avholde et folkemøte om planene 18.september kl.1800, på Hotell Ringerike der interesserte kan delta. Kommentarer/merknader og ønske om medvirkning i forbindelse med planprogrammet og det igangsatte reguleringsarbeidet, kan rettes til Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, Serviceboks 24, 3504 Hønefoss - innen mandag 14. oktober 2013. 

Saksframlegg

Planprogram

Brev fra Buskerud fylkeskommune

Publisert
28.08.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk