Gå til innhold Gå til søk

391 Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 27.08.2015 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg (planID 0605_391). Planvedtaket kunngjøres iht. til plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefrist er 28.09.2015.

Planen omfatter det området som er vist på kartet nedenfor. Trykk på kartet for større versjon.

Klagerett
Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. 

Fristen for å klage på vedtaket er 28.09.2015.

For informasjon om klagerett trykk her.

For informasjon om erstatning og innløsning, trykk her.

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor.

 1. Saksprotokoll fra kommunestyrets vedtak
 2. Saksframlegg til kommunestyrets behandling
 3. Plankart
 4. Reguleringsbestemmelser
 5. Planbeskrivelse
 6. Uttalelser ved høring og offentlig ettersyn
  1. Buskerud fylkeskommune
  2. Fylkesmannen i Buskerud
  3. Landbrukskontoret i Ringerike og Hole
  4. Noregs vassdrags og energidirektorat
  5. Statens vegvesen
 7. Rapport naturmiljø, Asplan viak

Saksdokumenter fra høring og offentlig ettersyn finner du her.

Kontaktpersoner
Saksbehandler areal- og byplankontoret: Guro Skinnes
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Prosjektleder ved Teknisk forvaltning Utbygging: Kjell Arve Aarebru
Tlf. 90 94 74 55
E-post: kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no

Publisert
28.08.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk