0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen – vedtatt reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen – vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 10.12.15, sak 150/15 «0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen». Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.  

Illustrasjon av mulig utbygging etter reguleringsplanen, som viser planområdets plassering mellom E16 og Gamle Ådalsvei på Hallingby:

 

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Informasjon om klagerett finner du her.

 

Saksdokumenter
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Saksframlegg
Protokoll kommunestyret 

 

Saksbehandler
Ingeborg Faller,
tlf.: 32 11 74 61,
epost: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Publisert
16.12.2015
Sist endret
18.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk