Gå til innhold Gå til søk

Hønengata 26 – vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 27.10.2016, behandling nr. 14/261 nr. 0605_394 detaljregulering for Hønengata 26.

Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.  Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.


 

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. 

Plandokumenter:

Saksprotokoll

Saksframlegg

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse 

ROS-analyse

Sol/skyggeanalyse

Merknader til planen:

Kommuneoverlegen

HRA

Buskerud fylkeskommune

Fylkesmannen 

Parkgata borettslag

Annet:

Saksprotokoll fra 1.gangs behandling

Publisert
02.11.2016
Sist endret
03.11.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk