Vedtatt reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 26.11.15, sak 139/15 0605_397 detaljregulering for Hønen gård. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.  

Omtrentlig planavgrensning vises på kartutsnittet:

  

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av småhusbebyggelse og tilrettelegging for bruk av eksisterende bygg til bolig, kontor eller tjenesteyting.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Informasjon om klagerett finner du her.

Saksdokumenter
Plankart  
Bestemmelser 
Planbeskrivelse 
Saksframlegg 
Protokoll kommunestyret 

 

Saksbehandler:
Ingeborg Faller,
tlf.: 32 11 74 61,
epost: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no
 

Publisert
14.12.2015
Sist endret
08.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk