Gå til innhold Gå til søk

398 Strandgata 1 Showscene og restaurant Offentlig ettersyn

Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvalning vedtok i møte å legge Strandgata 1 Showscene og Resturant ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til planforslaget er satt til 26.10.2015
 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av en ny showscene i Strandgata 1. Scenen skal bli et samlingssted for eventement som i dag arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener gjennom sommerhalvåret. Foreslått reguleringsformål er sentrumsformål med tilhørende utearealer og tekniske anlegg. Forslaget medfører riving av "Garveriet" som er en eldre tømmerbygning med høy verneverdi. Det legges ikke opp til etablering av egen parkering for Showscenen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1 Showscene og Restaurant ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08, sak 68/15 .

 

 

Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 26 oktober 2015.

 

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

vedlegg

Saksframlegg

Plankart, 08.07.15

Reguleringsbestemmelser, 12.08.15

Planbeskrivelse, 12.08.15

ROS-analyse, 08.07.15

Saksfremlegg oppstart, 17.11.14

Saksprotokoll Formannskapet, 02.12.14

Tilstandsrapport «Garveriet», 08.08.14

Intensjonsavtale «Garveriet», 30.11.14

Uttalelse, Statens Vegvesen, 15.01.15

Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud, 11.08.14

Uttalelse, Ringerike komm., Miljørettet helsevern, 01.09.14

Uttalelse, Ringerike komm., Teknisk drift, 08.07.14

Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 01.09.14

Uttalelse, Buskerud fylkeskomm., 26.06.15

Uttalelse, NVE, 02.09.14

Uttalelse, Lys og Kraft Eiendom, 01.02.15

Publisert
11.09.2015
Sist endret
20.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk