399 Ny skole og boligområde Benterud - vedtatt reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

399 Ny skole og boligområde Benterud - vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 02.03.2017 , Bh. NR 26/17 nr. 0605_399 detaljregulering for Ny skole og boligområde Benterud.

Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12. Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

 


 

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 4. april 2017. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. 

Saksdokumenter:

Protokoll kommunestyret

Saksframlegg

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko - og sårbarhetsanalyse

Oppsummering av uttalelser

Trafikkanalyse

Rapport skolevei

Skisseforslag skolevei

Utomhusplan Rådhuset

Publisert
07.03.2017
Sist endret
07.03.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk