Gå til innhold Gå til søk

Vedtatt reguleringsplan


Kommunestyret vedtok 26.11.15, sak 140/15 0605_400 detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.  

 

Reguleringsplanens plassering vises på kartutsnittet:

 

 

 

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av nytt, oppgradert fabrikkanlegg for Spenncon Rail og flytting av Vågård skytebane nordover i planområdet.

 

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Informasjon om klagerett finner du her.

 

Saksdokumenter
Plankart 
Bestemmelser 
Planbeskrivelse 
Saksframlegg 
Protokoll kommunestyret 

 

Saksbehandler:

Ingeborg Faller, tlf.: 32 11 74 61, epost: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Publisert
14.12.2015
Sist endret
08.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk