Gå til innhold Gå til søk

Oppstart av reguleringsplan 401 Hønengata 40-44 Boligprosjekt

Varsel om oppstart av detaljeregulering 401 Hønengata 40-44 boligprosjekt. Frist for merknader er innen 28.03.2015.

Formannskapet anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 17.02.2015, sak NR. 22/15. Planarbeidet legger til rette for boligbygging

Oppstart av detaljregulering 0605_401, Hønengata 40-44 Boligprosjekt kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Sindre Lafton.

 

Planområdet foreslås avgrenset til eiendomsgrense og midten av tilliggende vei som er Hønengata og Grensegata. Forslag til avgrensning av planen er vist på kartutsnittet.  

 

Arealene som reguleres er i dag regulert til bolig gjennom kommuneplan ettersom tidligere plan for området er utdatert. Reguleringen tar sikte på å øke utnyttelsen av området ved å tillate 21 leiligheter innen planområdet.

De viktigste utredningstemaene vil være bygningsmessig uttrykk, støy, grønt- og lekeområder og trafikk.

 Saksdokumenter:

Protokoll

Saksframlegg

Søknad om oppstart

Illustrasjonshefte

befaringsrapport Buskerud Fylkeskommune

Uttalelse Buskerud Fylkeskommune

Kulturminner kartutsnitt

Vann og avløp

Innspill til planarbeidet

Kommentarer og merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 28.03.2015.

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Publisert
24.02.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk