Gå til innhold Gå til søk

0605_401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt Høring og offentlig ettersyn

0605_ 401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 18.10 Bh. nr. 203/16 Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av boligblokk med til sammen 21 boenheter. Foreslått reguleringsformål er bolig. Planforslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i planområdet og endre preget i Hønengata. Nærliggende eiendommer vil bli berørt bl.a. gjennom endrede utsikts og solforhold. Forslaget vil i noen grad skjerme bakenforliggende områder mot støy.

illustrasjon

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 15.12.2016.  

  

Saksdokumenter

Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se saksfremlegg og oppsummering av merknader (vedlegg 8).

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

 

Saksdokumenter og vedlegg:

1.   Oversiktskart

2.   Saksframlegg fra 1.gangsbehandling

3.   Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

4.   Forslag til plankart

5.   Forslag til reguleringsbestemmelser

6.   Planbeskrivelse.

7.   Støyutredning

8.   Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart 

9.   Illustrasjoner

10. ROS-analyse

11. Solanalyse

 

Publisert
28.10.2016
Sist endret
20.12.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk