Gå til innhold Gå til søk

405 - Tanberghøgda - oppstart av planarbeid

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur på Tanberghøgda, sør-øst for Hønefoss sentrum. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. Arealene er i dag ubebygde.

Oppstart av 0605_405 Tanberghøgda kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Planen fremmes som en privat detaljregulering.

Forslagstiller for planen er Krakstadmarka AS og utførende konsulent er Bjørn Leifsen. Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 20.09.2016, bh. Nr 173/16.

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss 31.10.2016 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Planområdet

Saksframlegg

Protokoll

Søknad om oppstart

Referat oppstartsmøte

Rapport NGI

Publisert
30.09.2016
Sist endret
27.10.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk