Gå til innhold Gå til søk

Detaljregulering for Furuholtet 2

Det startes opp et planarbeid for inntil 8 boliger i Sokna sentrum. Frist for å sende inn merknader er 05.06.2015.

Planen omfatter eiendom med gårds og bruksnummer 148/55, 148/77 og 148/377, samt noe veiareal. Planavgrensning er vist med stiplet linje. Området er i dagens kommuneplan regulert til boligformål. Det stilles ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning § 5, men planarbeidet må belyse aktuelle konsekvenser.

Detaljregulering nr. 0605_407 kunngjøres i henhold til plan - og bygningslovens §§12-3. Merknader sendes til BoligPartner as, Tjuvholmen, Brygga 11. 2317 Hamar innen 05.06.15.

Spørsmål kan rettes til Line Danielsen tlf 918 19 886/62 36 52 98 * e-post: lineirene@mjosplan.no

Vedlegg:

Varselsbrev  

Publisert
30.04.2015
Sist endret
20.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk