Gå til innhold Gå til søk

Ringveien 10 Boligprosjekt – offentlig ettersyn av reguleringsplan

Detaljregulering for Ringveien 10 Boligprosjekt er nå på offentlig ettersyn. Frist for merknader til planforslaget er 11.04.2015.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_402 detaljregulering for RINGVEIEN 10 BOLIGPROSJEKT ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Formannskapet 12.02.2015, sak NR. 23/15

 

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er fortetting gjennom oppdeling av eksisterende eiendom til tre boligtomter.  Foreslåtte reguleringsformål er boligbebyggelse. Planen vil påvirke trafikkforhold og føre til nedbygging av en eplehage.

Merknader til planarbeidet kan sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 11.04.2015.

 

Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Plankart i målestokk og øvrige saksdokumenter er også lagt ut på Servicetorget,.

Protokoll

Saksfremlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Soldiagram

Støyvurdering

Vurdering av grunnforhold

Publisert
24.02.2015
Sist endret
18.03.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk