Gå til innhold Gå til søk

Ringveien 10 Boligprosjekt– vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 25.02.2016, sak 35/16 detaljregulering «0605_402 RINGVEIEN 10 BOLIGPROSJEKT». Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Kartutsnitt

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

Dokumenter i saken:

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtaksprotokoll

Saksframlegg

Publisert
18.03.2016
Sist endret
19.04.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk