Gå til innhold Gå til søk

Detaljregulering 409 Røiseng massedeponi høring av planprogram

Planprogram for detaljregulering 0605_ 409 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapet 18.10.2016 Bh. nr. 189/16

illustrasjon

Tiltaket reguleringsplanen tilrettelegger for er vist i illustrasjonen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fylling av inntil 750 000m3 rene masser.

Planforslaget ventes å få konsekvenser for landskap, støy, støv, trafikk og trafikksikkerhet langs Fv 173 Sandakerveien og kan få konsekvenser for naturmangfoldet, kulturminner og påvirke vannkvaliteten i Songa.

Planprogrammet som nå legges ut til offentlig ettersyn beskriver aktuelle temaer og angir metode og utredningsbehov for disse. Planprogrammet vil ligge til grunn for videre utredningsarbeid ved utarbeiding av planforslaget med planbeskrivelse og det tas sikte på å avklare omfanget av dete utredningsarbeidet ved fastsettelse av planprogram.

I formannskapets behandling av saken ble det gitt innspill om noen endringer i planprogrammet. Disse er innarbeidet i forslaget som nå legges ut til offentlig ettersyn.

 

Merknader til planprogrammet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 15.12.2016.  

 Saksdokumenter

Saksframlegg

Saksprotokoll

Planprogram (revidert utgave)

Oppsummering av uttalelser ved oppstart

Publisert
28.10.2016
Sist endret
20.12.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk