417 Færden Boligområde - offentlig ettersyn av reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

417 Færden Boligområde - offentlig ettersyn av reguleringsplan

0605_ 417 Detaljregulering for Færden boligområde sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 25.04.2017. Bh.nr 14/17. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges om lag 15 boenheter. Foreslåtte reguleringsformål er boliger, lek, samferdsel, teknisk infrastruktur og grønnstruktur. Viktige konsekvenser av planforslaget er i hovedsak knyttet til vei og landbruksareal.  

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 12. juni 2017.

 Kontakt kommunen dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Saksdokumenter:

1. Protokoll fra formannskapet

2. Saksframlegg

3. Forslag til plankart

4. Forslag til bestemmelser

5. Forslag til planbeskrivelse

6.Støyutredning

7. ROS-analyse

8. Trafikkberegninger

9. Magnetfeltberegninger

10. VA-notat

11. Buskerud fylkeskommune

Publisert
28.04.2017
Sist endret
19.05.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk