Gå til innhold Gå til søk

422 Grenda i Åsa

0605_ 422 Detaljregulering for Grenda i Åsa sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 Bh. 61/16. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte reguleringsformål er boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse og anlegg, lekeplass, kjøreveg, parkeringsplass og friområde.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 15.10.2016.

 

Saksframlegg

Saksprotkoll

Bestemmelser

Redgjørelse

Publisert
30.08.2016
Sist endret
30.08.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk