Gå til innhold Gå til søk

Områderegulering for Follummoen - fastsetting av planprogram

Formannskapet har fastsatt planprogram for områderegulering nr. 424 for Follummoen, jf. plan- og bygningslovens § 12-9

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan behandlet saken i møte 24.01.2017 sak 3/17.

Planområdets beliggenhet er vist på kartutsnittet. Se kart med planavgrensning for flere detaljer.

hei

Følgende vedtak ble fattet: 

  «1. Planprogram for plan. nr. 424 Områderegulering for Follummoen, datert 10.01.2017, fastsettes.

Formål med planen:

- Tilrettelegge for plass og energikrevende industri, herunder datalagringsvirksomhet.»

 

Planprogrammet legger grunnlaget for det videre planarbeidet. 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

 

Saksdokumenter:

Planprogram

Saksprotokoll

Saksframlegg

Vurdering av uttalelser ved oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

Planavgrensning

Publisert
07.02.2017
Sist endret
07.02.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk