428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - varsel om oppstart av planarbeid

Det startes opp et planarbeid for inntil 12 boenheter i Nedre Klekken/Haugsbygd. Frist for å sende inn innspill er 19.06.2017

Arealet som ønskes bebygd består i dag av et jorde. Planområdet inkluderer også veiareal. Planområdet er på ca. 9,1 daa og består av eiendommene 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Konsekvenser av planforslaget vil hovedsakelig være tilknyttet utbedring av vei og opparbeidelse av nødvendig infrastruktur.

Forslagsstiller for planen er Boligpartner AS og utførende konsulent er Boligpartner AS v/ Line Danielsen. Forslag til planavgrensning vises i kartutsnittet. 

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss innen 19 juni 2017.

 

Vedlegg:

Saksprotokoll

Saksfremlegg

Oversiktskart

Detaljkart

Illustrasjon av LNF areal innenfor foreslått planområde

Foreløpig illustrasjonsplan

Referat fra oppstartsmøte

Publisert
15.05.2017
Sist endret
18.05.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk