Gå til innhold Gå til søk

431 Områderegulering Hønefoss

Områderegulering Hønefoss – varsel om utvidet planområde

Lenke til tidligere kunngjøring i saken

Ringerike kommune har tidligere varslet oppstart av områderegulering for Hønefoss med tilhørende planprogram. På bakgrunn av innspill til planprogrammet, som lå på høring sommeren 2017, og ønske om å avregulere reguleringsplan nr. 128 og nr. 154 utvides planområdet. Dette gjelder gnr/bnr. 86/238, 86/487, 317/262, 45/243, 39/37, 39/192, 39/50, 39/165, 39/49, 39/38 og deler av 3051/1 på Benterud. Se kart over ny avgrensning.

Innspill til denne utvidelsen av planområdet kan sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen mandag 12.februar 2018.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Publisert
18.01.2018
Sist endret
15.02.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk