Gå til innhold Gå til søk

Detaljregulering 378 "Nerbytunet" Begrenset høring

Revidert forslag til detaljregulering 378 Nerbytunet legges ut på begrenset høring. Frist for merknader er 02.03.2015

Forslag til detaljregulering 378 Nerbytunet ble vedtatt lagt på høring og offentlig ettersyn 10.06.13 og lå tilgjengelig i perioden 22.06.13 - 31.08.2013.

Sommeren 2013 ble det utført kartlegging av naturmangfold som viste en verdifull forekomst av planten Dragehode nord for Fv 164 i området som er avsatt til gang- og sykkelveg. Med bakgrunn i innspillene som kom i høringsperioden og funn av sårbare arter har planforslaget blitt omarbeidet. Endringene dette har medført er omfattende og kommunen ser det derfor som nødvendig å foreta et begrenset ettersyn før planen sluttbehandles.

 

Frist for merknader til planforslaget settes til 02.03.2015

 

Dokumenter:

Oversendelsesbrev

Plankart

Bestemmelser

Oppsummering av endringer og vurdering av merknader

Kartlegging biologisk mangfold

Illustrasjonsplan

Planbeskrivelse til 1.gangs behandling

Dokumenter ved 1.gangs behandling

Publisert
30.01.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk