Gå til innhold Gå til søk

E16 Eggemoen-Olum - Vedtatt reguleringsplan

Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum ble vedtatt i kommunestyret 26.03.2015. Klagefrist er 8.6.2015.

Om planen
Planen legger til rette for utbygging av ny E16 mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune. Vegtraseen er ca. 13 km lang, og planområdet omfatter ca. 1800 daa. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper på strekninga.

Planen omfatter arealer i to kommuner. Kommunestyret i Ringerike kommune har vedtatt den delen av planen som ligger i egen kommune. Jevnaker kommunestyret vedtok sin del av planen i møte 05.03.2015. Oversiktskartet nedenfor viser vegstrekninga, samt kommune- og fylkesgrense (klikk på kartet for å få det større). Neste kartustnitt viser nærmere hvilke arealer som er berørt i Ringerike kommune.

Klagefrist
Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.

Fristen for å klage på vedtaket er 08.06.2015. For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.

Saksdokumenter

1. Saksprotokoll fra kommunestyret

2. Saksframlegg til sluttbehandlingen

3. Plankart - kartblad 1-4

4. Reguleringsbestemmelser

5. Planbeskrivelse

6. Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser 18.02.2015

7. Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen 16.02.2015

8. Saksprotokoll fra behandling av høringsuttalelse i HMA 05.06.2014

9. Saksframlegg til høringsuttalelse

Saksbehandler
Guro Skinnes
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
12.05.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk