Gå til innhold Gå til søk

Oppstart av reguleringsplan på Færden gård

G/bnr. 137/1

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid for Færden boligområde, gbnr.137/1 m.fl, Ringerike kommune. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til boligformål og friområde, samt et mindre areal til landbruks, natur- og friluftsområde. Ringerike kommune har ikke stilt krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes mato@cowi.no, eller med brev til Magnus Torp, COWI AS, Hvervenmovn 45, 3511 Hønefoss med kopi til; Ringerike kommune, Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss, Eller postmottak@ringerike.kommune.no. Frist for merknader er 20.2.2016 Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos COWI AS v/ Magnus Torp, tlf. 901 89 137.

Varselbrev

Møtereferat fra oppstartsmøte

Varslingsgrense

Annonse

Publisert
20.01.2016
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk