Gå til innhold Gå til søk

Forslag til kommunal planstrategi for Ringerike 2012-2015

Kommunestyret i Ringerike vedtok i møte 26.04.2012, sak 55/12, at utkast til kommunal planstrategi skal gjøres kjent og sendes overordnede organer og nabokommuner for innhenting av synspunkter. Frist for innsending av kommentarer er 5. juni 2012.

Kommunal planstrategi ble med ny plan- og bygningslov av 2008, og her heter det at kommunestyret, i løpet av første år i valgperioden, skal vedta en egen planstrategi.

Hensikten med planstrategien er å vise utredningsbehovet og klargjøre hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Kommunal planstrategi setter fokus på hvordan kommunen kan arbeide for å sikre vekst og utvikling i Ringerike. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for politisk prioritering av planoppgavene.

Kommentarer/merknader sendes til Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, Serviceboks 24, 3504 Hønefoss - innen tirsdag 5. juni 2012.

Dette gjøres i henhold til plan- og bygningsloven Kap. 10. Kommunal planstrategi, § 10-1.

Sakdokumenter: 

Saksprotokoll

Saksframlegg

Utkast til kommunal planstrategi datert 18.04.2012

Publisert
02.05.2012
Sist endret
23.04.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk