Kommuneplanens arealdel - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanen for Ringerike kommune ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Formannskapet 25.04.2017 behandling nr. 20/17.

Kommuneplanens arealdel 2017-2030 var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai-september 2017. Høringsforslaget er tilgjengelig på denne siden.

Planforslaget var til 1. gangs behandling i Formannskapet 25.04.2017 sak nr. 20/17. Forslag til arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer, frem til 2030.  Kommuneplanbestemmelsene foreslår rammer og betingelser for ny arealbruk. I tillegg viser kart og bestemmelser også viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn framkommer av planbeskrivelsen. Konsekvenser av planforslaget omtales i planbeskrivelsen.

Kommunedelplaner for Ådalsfjella og Krakstadmarka har egne kart og bestemmelser som også ligger tilgjengelige på kommunens nettsider under kommunedelplaner. 

Vedlegg:

1. Forslag til kommuneplankart Ringerike

2. Forslag til soneplan for Hønefoss

3. Forslag ti Soneplan for Nes i Ådal

4. Forslag til soneplan for Hallingby

5. Forslag til soneplan for Sokna

6. Forslag til Soneplan for Tyristrand - Ask - Nakkerud

7. Forslag til kommuneplanbestemmelser

8. Forslag til planbeskrivelse 

9. Konsekvensutrening

10. Beslag jordbruksarealer 

11. Saksframlegg

12. Protokoll

Publisert
18.05.2017
Sist endret
23.04.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk