Gå til innhold Gå til søk

Kommunedelplan for Krakstadmarka

Kommunedelplan for Krakstadmarka er nå lagt ut på offentlig høring. Planen er omfattende og inneholder en rekke ulike tema som er utredet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig arealutvikling i området, med en tilrettelegging for opp til 2000 innbyggere. Påtenkte reguleringsformål er boligområder med tilhørende uteoppholdsareal, offentlig/privat tjenesteyting og service, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur med turdrag og naturområde, samt områder med landbruk, natur og friluftsformål.

Konsekvenser av planen vil i hovedsak være knyttet til skredfare, fremføring av ny infrastruktur, økt trafikk, støy, befolkningsvekst, nedbygging av jordbruksareal, biologisk mangfold, vern av fornminner og hensynet til friluftsinteresser.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 04.02.2012 

Saksprotokoll

Saksframlegg

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Oppsummering merknader

Rapport NGI

Rapport støy COWI

Trafikkutredning COWI

Vann og avløp COWI

Publisert
28.11.2014
Sist endret
27.02.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk