Gå til innhold Gå til søk

Krakstadmarka -Vedtatt kommunedelplan

Kommunestyret vedtok 30.06.2016, beh.nr. 90/16 kommunedelplan for Krakstadmarka

Vedtaket kunngjøres iht. plan og bygningsloven § 11-15.

Ettersom det er fremmet innsigelse til enkelte deler av planområdet fattet Kommunestyret vedtak om godkjenning av de deler av kommunedelplanen det ikke hefter innsigelse til. Det ble også fattet vedtak om å gå til mekling for å avklare områdene innsigelsene er reist mot.

Etter plan og bygningslovens §11-16 er de deler av kommunedelplanen det ikke hefter innsigelse ved endelig vedtatt. Områdene det hefter innsigelse til, og som kommunestyret har vedtatt å gå til mekling på er vist i plankartet med benevnelsen B_F12U og B_F8U og omfatter områdene avgrenset med rød stiplet linje nordøst i kommunedelplanen.

Planen omfatter området vist på kartutsnittet under.

 

Illustrasjonsbilde

Det er ikke klageadgang på vedtaket jmfr. pbl §11-15

Saksprotokoll med vedtak

Saksframlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Ovrige dokumenter i saken fremgår av saksframlegg/saksliste og finnes ved å følge denne linken.

Publisert
01.07.2016
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk