390 Melding om vedtak Klekkenhagen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

390 Klekkenhagen Boligområde - Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 26.05.2016, sak 85/16 0605_390 detaljregulering for Klekkenhagen boligområde.

 

Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

Saksprotokoll

 Saksframlegg

Oversiktskart

Plankart merket 2.gangs behandling

Bestemmelser merket 2.gangs behandling

Planbeskrivelse merket 2.gangs behandling

Revidert støyanalyse, datert 27.11.15

Revidert ROS- analyse datert 18.12.15

Revidert illustrasjonsplan, datert 2.12.15

Innsigelse fra SVV, datert 16.10.15

Bekreftelse på trekking av innsigelse, datert 27.01.16

Merknad FMBU, datert 21.10.15

Merknad fra Aut.El. Inst Knut Kristiansen AS, datert 21.10.15

Merknad frå Eli Nilsen, datert 22.10.15

Merknad frå Eiliv Kornkveen, datert 25.10.15

Publisert
02.06.2016
Sist endret
01.08.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk