406 Detaljregulering Kistefos-museet - vedtatt plan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Melding om vedtatt plan - 0605_406 Detaljregulering Kistefos-museet

Kommunestyre vedtok 29.06.17 sak 71/17 0605_406 Detaljregulering for Kistefos-museet. Vedtaket kunngjøres iht. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet omfatter areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike. Planarbeidet har foregått i samarbeid mellom de to kommunene. Planavgrensning og plassering vises i kart: 

Kistefos-Museet som industrimuseum, kunsthall og skulpturpark har eksistert siden 1996. Detaljplanen vil nå gi museet et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres. Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt det gamle tresliperiet og kraftstasjonene.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Klagefrist er satt til 01.08.17. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.

Saksdokumenter:

1. Saksprotokoll fra 2. gangsbehandling i HMA, 12.06.17

2. Saksprotokoll fra 2. gangsbehandling i FS, 20.06.17

3. Saksprotokoll fra 2. gangsbehandling i KS, 29.06.17

4. Saksframlegg 2. gangs behandling

5. Tilleggsinformasjon til 2. gangs behandling 

6. Plankart

7. Reviderte reguleringsbestemmelser

8. Planbeskrivelse

9. Tematisk kartutsnitt Kulturmiljø

10. ROS analysen - revidert


Publisert
03.07.2017
Sist endret
04.08.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk