Gå til innhold Gå til søk

Mineralske råstoffer

Formannskapet vedtok oppstart av arbeid med temautredning for mineralske råstoffer i kommunen i møte 11.06.13, sak 91/13.

Formålet med utredninga er å sikre ressurser for framtida ved å unngå nedbygging av dem. Utredninga vil kunne gi grunnlag for å vurdere om etablering av nytt uttak er fornuftig i et samfunnsperspektiv, basert på blant annet vurdering av ressursens kvalitet og lokalitet. Utredninga vil gjøre det lettere å se sammenhengene i kommunen, og å planlegge langt fram i tid for å unngå konflikter.

 

Følgende vedtak ble fattet: 

  1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.
  2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.

Kontaktpersoner er Ingeborg Faller (32 11 74 61) og Guro Skinnes (95 96 84 80).

Saksdokumenter:
Saksframlegg
Saksprotokoll hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10. juni 2013
Saksprotokoll formannskapet 11. juni 2013

Regiongeologens strategiplan 2013-2016
Ressurskart fra Norges geologiske undersøkelse

Publisert
25.06.2013
Sist endret
11.03.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk