Gå til innhold Gå til søk

Kommunal planstrategi

Generelt
I starten av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommende fireårsperiode for å møte kommunens behov.

Herunder skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men nå skal kommunen kun vurdere om det er behov for revidering. Planstrategien bør drøfte strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Altså er dette en strategi som omfatter hele kommunens virksomhet.

For mer informasjon om kommunal planstrategi, se veileder.

Planstrategi 2016-2020
Kommunal planstrategi skal vedtas seinest høsten 2016. Foreløpig forslag til strategi ble lagt fram for formannskapet 16.02.2016. Videre er det innhentet synspunkter fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner.

Offentliggjøring av kommunal planstrategi

Foreløpig forslag til planstrartegi 2016-2020
Formannskapets vedtak 16.02.2016
Saksframlegg til formannskapets behandling 16.02.2016

Planstrategi 2013-2015
Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2013.

Kommunal planstrategi
Saksprotokoll
Saksframlegg

 

Publisert
07.08.2015
Sist endret
08.07.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk