Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det skal utarbeides konsekvensutredning i forbindelse med at ca. 650 dekar på Skollerudmoen, Hallingby, planlegges nydyrket. Det varsles nå om oppstart med utarbeidelse av konsekvensutredning. Frist for å komme med innspill er 23. mai 2013.

 
«VARSEL OM IGANGSETTING AV OPPDYRKING. SKOLLERUD VED HALLINGBY. DELER AV GNR 278, BNR 5 I RINGERIKE.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS vil på vegne av Aashild Bang starte arbeidet med å konsekvensutrede plan for oppdyrking av ca 650 daa ovennevnte sted. Jfr. Forskrift om konsekvensutredninger § 6, 2.ledd.

Kommunen har bedt om at hensyn til natur- og kulturverdier utredes, og at det avsettes kantsoner langs elvene mht biologisk mangfold, fritidsinteresser og for å motvirke avrenning til resipient.

Avgrensning av vurderingsområde og planlagt oppdyrking er vist på kart. Tiltaket vil bli behandlet etter Nydyrkingsforskriften.

Det er laget en melding om planprogram.

Eventuelle spørsmål, synspunkter eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig innen 23.05.2013 til:
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, Vågårdsveien 210, 3516 Hønefoss
Epost: bleifsen@online.no
Telefon: 909 59 283.

Kart som viser området som er planlagt nydyrket.

Publisert
02.05.2013
Sist endret
11.03.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk