Varsel om oppstart av reguleringsplan nr. 426 Midtmoen - Sokna - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart av reguleringsplan nr. 426 Midtmoen - Sokna

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for boligbebyggelse på Midtmoen - Sokna.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for inntil fire firemannsboliger med tilhørende anlegg som carport, parkering, internt kjøreareal, renovasjon og plass til uteoppholdsareal/lek. Arealene er i hovedsak ubebygde.

Forlsag til planavgrensning vises i kartutsnittet.

Dokumenter i saken

Forhåndsinformasjon

Skisse nr. 1

Skisse nr. 2 

Oppstartsmøte

Forslagsstiller er Nordbohus AS, og fagkyndig er Rita Einevoll.

For ytterligere informasjon kontakt: rita.einevoll@nordbohus.no eller per post til Nordbohus AS, Strandveien 43, 7067 Trondheim.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 31.mars 2017.

Vi samler kommunens uttalelser og oversender disse til forslagsstiller.  

Publisert
22.02.2017
Sist endret
07.04.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk