Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

I samråd med kommunene Ringerike og Jevnaker har Statens vegvesen lagt forslag til detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader til planforslaget er 25. juni 2014.

Formålet med planen er bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper på strekninga.

Plankart og saksdokumenter er tilgjengelig på Statens vegvesen sin hjemmeside.
Papirdokumentene er lagt ut på Servicetorget i Hønefoss, Storgata 13, 1. etasje.

Informasjonsmøte og åpen kontordag
Det holdes et åpent informasjonsmøte i kommunestyresalen i Jevnaker samfunnshus, mandag 19. mai kl. 18:00-20:00.

Tirsdag 20. mai er det åpen kontordag på Jevnaker samfunnshus fra kl. 09:00-16:00. Representanter fra kommunen og Statens vegvesen vil være til stede for å svare på spørsmål om planen.

Innspill til planforslaget
Frist for å komme med innspill til planforslaget er 25. juni 2014.
Innspill merkes "E16 Eggemoen-Olum, saksnr 2014042813" og sendes til:
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 Lillehammer

eller på e-post: firmapost-ost@vegvesen.no 

Lovhenvisning
I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 har Jevnaker og Ringerike kommuner avtale med Statens vegvesen om overføring av planforberedelse til regional myndighet. Dette innebærer at Statens vegvesen nå selv sender planforslaget på høring, og legger det ut til offentlig ettersyn. Ringerike kommuen vil gi en egen høringsuttalelse til planforslaget. Denne uttalelsen vil behandles i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning.

Kontaktpersoner
Bjørn Nyquist, statens vegvesen
Tlf. 24 05 83 50
E-post: bjorn.nyquist@vegvesen.no

Heidi Bergom, saksbehandler Jevnaker kommune
Tlf. 93 03 87 63
E-post: heidi.bergom@jevnaker.kommune.no

Guro Skinnes, saksbehandler Ringerike kommune
Tlf. 95 96 84 80.
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
25.04.2014
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk