Tidsbruk og framdrift - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Tidsbruk og framdrift

En planprosess tar gjerne ett til to år. Tidsbruk avhenger av ulike forhold som kommer fram i prosessen. Arbeidet forslagsstiller og fagkyndig legger ned før planforslaget sendes formelt inn har stor betydning for framdrift. Konfliktavklaringer, utredning av konsekvenser og alternativer samt kvalitet på plandokumentene er viktig. Innsigelse fra offentlig myndighet vil som regel medføre ekstra tidsbruk.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at sluttresultatet i reguleringssaker kan bli noe annerledes enn forslagsstiller hadde tatt sikte på. Dette avhenger blant annet av innspill og uttalelser i prosessen

Tabellen nedenfor viser de mest aktuelle tidsfristene i reguleringssaker.

  

Hva

Frist

Hjemmel

Planprogram –
høring og offentlig ettersyn av forslag

 

6 uker

Forskrift om
konsekvensutredninger § 15

Planprogram – fastsetting  

fra uttalefrist til fastsetting

 

10 uker

Forskrift om konsekvensutredninger § 16

Behandling av private reguleringsplanforslag
fra levering av komplett planforslag til beslutning om å fremme eller ikke fremme forslaget (1. gangsbehandling).

 

Snarest og senest innen 12 uker, eller annen frist avtalt med forslagsstiller

Pbl. § 12-11

Høring og offentlig ettersyn av planforslag
Uttalefrist fra kunngjøring og varsling

 

 

6 uker

 

 

Pbl. § 12-10

Behandling etter høring og offentlig ettersyn
Fra høringsfristens utløp til saken er ferdigbehandlet for vedtak. Kan forlenges om nødvendig.

12 uker

+

6 uker

 

Pbl. § 12-10

Innsigelsessaker hvor kommunen ikke finner å kunne ta hensyn til innsigelsen:

-          Kommunen oversender saken til fylkesmannen, frist fra kommunestyrets vedtak

-          Fylkesmannen oversender innsigelsene til departementet

 

 

 

2 uker

 

4 uker

 

 

 

 

Pbl. § 5-6

Vedtak av plan
Frist for kommunestyret til å treffe vedtak etter at planforslaget er ferdigbehandla

 

12 uker

 

 

Pbl. § 12-12

 

 

Klagefrist

 

3 uker

 

Forvaltningsloven § 29

 

Publisert
10.09.2015
Sist endret
05.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk