Gå til innhold Gå til søk

Plan for tilrettelegging av vannkanter i Hønefoss

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 19. august 2013 oppstart av arbeid med plan for tilrettelegging av vannkanter i Hønefoss. Dette arbeidet er en del av prosjektet «vannkanter og bynære friluftsrområder – tilrettelegging for friluftsliv», og kan ses i sammenheng med arbeidet med bryggeveileder for Hønefoss.

Hensikten med å utarbeide planen er å legge til rette for økt bruk av vannkantene i Hønefoss. Med tilrettelegging menes for eksempel opparbeiding av nye stier og merking av eksisterende, informasjon om mulighetene langs elvene (for eksempel avisa, nettsider og skilt ved «innfallsportene» til elva), parkeringsmuligheter i rimelig gåavstand, serveringssteder i sentrumsområdene, frigjøre elvekantene slik at de blir tilgjengelige for friluftsliv og å anlegge offentlige bryggeanlegg for båt, bading og fiske.

 

Saksdokumenter fra behandlinga i august 2013 følger her:
Saksframlegg
Protokoll hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Oversiktskart over elvene i Hønefoss, med inntegna stier, brygger, badeplasser og oppholdssteder
Detaljkart Begna - fra Hovsmarka til Glatved
Detljkart Randselva - fra Hovsenga til Glatved
Detljkart Storelva - fra Glatved til Eikli
Møtereferat fra idémøte 20.11.08 
    Deltakerliste idémøte 20.11.08
Liste med ønsker fra interessenter, datert 12.11.08

 

Publisert
27.09.2013
Sist endret
18.12.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk