Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn av soneskiltplan

Det er nå utarbeidet forslag til soneskiltplan og denne legges i tråd med vedtak ut på offentlig ettersyn og høring.

Hovedkomiteen for miljø og areal vedtok i møte 31.05.10 sak 48/10 prinsippvedtak om innføring av parkeringsforbudssoner i sentrale deler av Hønefoss.

Det er nå utarbeidet forslag til skiltplan og denne legges i tråd med vedtaket ut på offentlig ettersyn og høring.

Skiltplanen innebærer innføring av fartssone 30 km/t og parkeringssone med parkering forbudt mellom 08:00 og 16:00 på hverdager. Parkering vil fortsatt være tillatt på oppmerkede plasser.

Ut over den generelle fartsendringen og parkeringsrestriksjonene som vil gjelde innen sonene vil følgende gater få tilleggs restriksjoner på parkering og stopp.

Oversiktskart parkeringssoner

Sone 1 Sentrum og Sone 2 Helgesbråten
I Sentrumsområdene vil eksisterende skilting i stor grad bli videreført.
Det er derfor kun angitt de viktigste innskjerpingene.

All stans forbudt innføres i følgende gater:
Stabellsgate, Flattumsgate og Norderhovsgata, samt deler av Stangs gate.

På Helgesbråten innføres all stans forbudt og parkering forbudt hele døgnet i deler av Bloms gate.

Sone 3 Livbanen
All stans forbudt og parkering forbudt hele døgnet innføres på deler av Hofgaards gate.

Sone 4 Løkka/Schjongstangen
Parkering forbudt hele døgnet innføres i følgende gater:
Schjongsgate
Kvernberggata
Kahrs gate

All stans forbudt innføres i følgende gater:
Dronningens gate
Deler av Sundgata

Sone 5 Eikli
All stans forbudt innføres i deler av Dronning Åstas gate.

Kommunen vil snarest etter høringsfristens utløp fremme sak til Statens Vegvesen for vedtak av skiltplanen. Gjennomføringen vil tas i tre trinn.

  • Soneskiltene/ parkering tillatt settes opp og motstridende skilting fjernes.
  • Parkering forbudt / all stans forbudt plasseres i henhold til skiltplanen.  Der det er tvil om skiltingen er riktig i forhold til behovet kan skilting avventes utført i en prøveperiode på ett år. Dersom erfaring viser at skiltingen er feil eller unødvendig skal det fremmes ny sak med forslag til endring av skiltplanen.
  • Fartsdempere vurderes og settes opp i henhold til forslag der fartsmåling viser behov for dette.

Vennligst følg linkene under for visning av konkret forslag til skilting og nærmere informasjon om saken.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 16.09.2011 til:

Ringerike kommune, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss

Oversiktskart parkeringssoner

Sone 1 Sentrum

Sone 2 Helgesbråthen

Sone 3 Livbanen

Sone 4 Løkka Shjongstangen

Sone 5 Eikli

Forslag til plassering av dempere på Helgesbråthen

Forslag til plassering av dempere på Løkka Schjongstangen

Forslag til plassering av dempere på Eikli

Saksframlegg prinsippsak

Vedtaksprotokoll prinsippsak

Publisert
24.08.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk