KVU - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

KVU

Våren 2015 har Statens vegvesen levert rapporten KVU Hønefoss. Rapporten vil være på høring fram til høsten.

Statens vegvesen sin anbefaling
Konseptvalgutredningen (KVU) omfatter mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss-området fram mot 2040. Statens vegvesen anbefaler Miljøkonseptet. Dette innebærer stor satsing på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder nord- og sørsiden av byen bedre sammen. Det anbefales også at E16 Nymoen-Eggemoen bygges, paralellt med at tiltak i Miljøkonseptet iverksettes.

Bakgrunn og videre prosess

  • KVU er en faglig statlig utredning som gjennomføres før planlegging etter plan- og bygningsloven (pbl.)
  • KVU Hønefoss er utarbeida av Statens vegvesen etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. Hensikten er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på.
  • Utredningen skal kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1).
  • KVU Hønefoss skal på høring fram til høsten 2015.
  • KVU, KS1 og høringsuttalelser skal gi grunnlag for beslutning om finanseriering, og om man skal starte planlegging etter plan- og bygningsloven. Det er regjeringa som tar beslutning om valg av hvilket konsept som skal legges til grunn i videre planlegging.

Rapporter

Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023
Stortinget vedtok NTP 18.06.2013. I NTP er det avsatt midler til "helhetlige bymiljøavtaler" og "belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". Disse midlene skal fordeles til ulike byområder. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for en eventuell beslutning om finansiering gjennom midlene nevnt ovenfor ("Ringerikspakke").

Nettside
Mer informasjon finnes på Statens vegvesen sin nettside.

Kontaktpersoner i kommunen
Guro Skinnes
guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Tlf: 95 96 84 80

Publisert
17.06.2013
Sist endret
04.05.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk