Gå til innhold Gå til søk

Kartlegging av bynære friluftsområder

I 2013 har kommunen kartlagt og verdisatt bynære friluftsområder rundt Hønefoss. For å kartlegge ble det gjennomført befaringer, spørreundersøkelse blant brukere og sendt brev til aktuelle organisasjoner. Informasjonen som er kommet inn i høringsperioden har blitt plassert i verdivurderingstabeller. Arbeidet har ført fram til en klassifisering av områdene basert på nåværende verdi som friluftsområde.

Hovedrapport
Vedlegg 1. Oversiktskart
Vedlegg 2. Verdivurderingstabeller
Vedlegg 3. Innspill innsendt i høringsperioden
Vedlegg 4. Kort redegjørelse for vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter høringsperioden
Vedlegg 5. Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen
Vedlegg 6. Resultater fra spørreundersøkelsen

Publisert
20.05.2015
Sist endret
20.05.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk