Gå til innhold Gå til søk

Kulturminner - temautredning

Kommunen har starta arbeid med en temautredning om nyere tids kulturminner i Hønefoss.

 

Formannskapet vedtok 11. juni 2013 oppstart av arbeid med temautredningen om nyere tids kulturminner i Hønefoss.

Formålet med utredninga er å gjøre resultater fra registreringer og verdivurderinger av nyere tids kulturminner som allerede er utført kjent, samt at forslagene til vern skal gjennomgås. Det skal vurderes hva som skal bli juridisk bindende. I hovedsak skal det fokuseres på hele kulturmiljø.

Forslag til verneområder og bestemmelser for dem skal vedtas politisk. Deretter vil det brukes som vurderingskriterier ved vurdering av innspill om endring av arealbruk i kommuneplanen, samt spilles inn  som eget innspill til kommuneplanen.

Ved spørsmål: ta kontakt med Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, 32 11 74 61) eller Ken Ove Heiberg (ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no, 32 11 74 48).

 

Saksframlegg

Saksprotokoll hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 10. juni 2013

Saksprotokoll formannskapet, 11. juni 2013

 

Publisert
25.06.2013
Sist endret
06.12.2013

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk