Gå til innhold Gå til søk

Livskraftige lokalsamfunn

Livskraftige lokalsamfunn er en temautredning som er en del av kommuneplanarbeidet, og gir nyttig kunnskap om hvordan kommunens sentre samspiller og drar nytte av hverandre.

Utredninga
Utredninga består av to dokumenter:
1. Livskraftige lokalsamfunn, en kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune
2. NIBR-notat:2012:107 - Ringerike kommune: Befolkningsutvikling og bosettingsmønster

Kartlegginga er utført av kommunen og ser nærmere på hvilke funksjoner som finnes i 17 definerte lokalsamfunn i Ringerike. Notat fra NIBR inneholder statistisk materiale om befolkningsutvikling og bosettingsmønster.


Politisk behandling

Formannskapet behandla 14.05.13 temautredningenog fattet følgende vedtak:

1. Følgende steder prioriteres som områder for utvikilng og vekst i Ringerike kommune: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. 

2. Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike tettstedene og lokalsamfunna.

3. Hovedprioriteringene må likevel ikke virke til hinder for gode ideer til utvikling av næringsvirksomhet og boliger i andre deler av kommunen.

4. Det må sikres offentlig kommunikasjon på dag og kveldstid mellom byen Hønefoss og de ulike tettstedene og lokalsamfunna.

5. Det forutsettes at alle innspill fremlegges for politisk behandling.

6. Føringene tas inn i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen.

Saksframlegg datert 04.02.13
Saksprotokoll, formannskapet 14.05.13, sak 56/13

 

Publisert
29.05.2013
Sist endret
06.12.2013

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk