Gå til innhold Gå til søk

Masseforvaltning - temautredning

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om masseforvaltning.

Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.2015, sak 88/15, og skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel.

Med bakgrunn i utredninga skal arealdelen gi føringer for hvilke områder som kan være aktuelle for uttak, produksjon eller deponi av masser - samt hvilke bestemmelser og retningslinjer som skal være gjeldende for disse områdene. I arealdelen vil aktuelle areal vurderes og ses i sammenheng med andre interesser og innspill. Andre hensyn kan for eksempel være kultur-, natur- og friluftsverdier, trafikk, transport og barn og unge. 

Saksdokumenter

Temautredning masseforvaltning 

Saksframlegg

Saksprotokoll

Publisert
12.02.2015
Sist endret
20.08.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk