Parkeringssoner - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Parkeringforbudtsone i Hønefoss

Som ledd i arbeidet med å bedre trafikale forhold og parkeringssituasjonen i sentrale deler av Hønefoss er det vedtatt å starte arbeidet med å utvikle en parkeringforbudsoneplan.

Fremmedparkering har i den senere tid gitt store ulemper for komunen i form av problemer ved teknisk drift. Parkeringen medfører også ulempe for beboere som blir berørt og hindrer fremkommeligheten for utrykningskjøretøy. I tillegg bidrar parkeringen til å gjøre den generelle trafikksituasjonen mindre oversiktlig og medfører derfor økt risiko for myke trafikkanter.

Av disse grunnene er det vedtatt å se på muligheten for å bruke en parkeringforbudsoneplan som verktøy for å regulere parkering og dermed avhjelpe problemene. Soneplanen vil utarbeides som et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Ringerike kommune. Ettersom kommunen selv ikke har myndighet til å vedta en slik skiltplan vil det fra administrasjonen fremmes forslag om vedtak av skiltplan til skiltmyndighetene (Statens Vegvesen)

Planen vil også regulere fartsgrensene innen området soneplanen omfatter.

Forslag til parkeringforbudsoner vil bli sendt på offentlig ettersyn og høring før det sendes forslag om vedtak for å fange opp eventuelle ulemper forslaget vil medføre.

 

Saksframlegg

Vedtaksprotokoll

Publisert
03.07.2010
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk