Gå til innhold Gå til søk

Forebyggende avdeling

  

Ringerike brann- og redningstjenestes forebyggende avdeling består av erfarne personer med høy kompetanse og lang erfaring med branntilsyn, feiing, alarmmottak og kursvirksomhet. RBR har ansvaret for det forebyggende brannvernet i  kommunene Ringerike og Hole. Det er 12 ansatte ved avdelingen. 

  
Avdelingens hovedoppgaver: 
  
 - Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker.
- Gjennomføre brannforebyggende tilsyn/feiing
- Brannøvelser
- Saksbehandling etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

- Feiing av piper og tilsyn i private boliger                                                                     

 

 

Publisert
07.12.2007
Sist endret
12.01.2018

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 09-15)

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet:

333 14 110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen undersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk