Festivaler / arrangement - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Festivaler / arrangement

Festivaler / arrangement i bygg som til vanlig ikke benyttes til slikt må meldes inn til brannvesenet.

Den som er ansvarlig for festivaler og andre store arrangement, skal i god tid i forveien melde fra til brannvesenet i kommunen. Det gjelder dersom arrangementet avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til slike formål (brann- og eksplosjonsvernloven av 2002, § 7).

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har i et eget skriv satt opp [les skrivet] hvilke moment som skal dokumenteres og sendes inn til brannvesenet for å dokumentere at brann- og personsikkerheten er ivaretatt.

Dokumentasjonen som sendes inn skal bl.a inneholde en rømningsplan som viser utformingen på alle rømningsveiene i bygget eller de deler av bygget som nyttes. Markeringsskiltene skal kunne sees alle steder i lokalet og plasseringen markeres på rømningsplanen. Plasseringen til slokkeutstyret skal også gå fram av rømningsplanen.

Markeringsskiltene i rømningsveien skal tilfredsstille bestemte krav, både når det gjelder utseende og størrelse. Du kan lese mer om markeringsskilt i lyskulturs utgivelse: "Nødlys og ledesystem". Nedenfor er det vist et eksempel på markeringsskilt.  Retningsmarkeringene på disse skiltene vil variere avhengig av plasseringen til skiltene.

Dokumentasjonen for arrangementet sendes inn på eget meldingsskjema som du finner her. Utfyllt skjema sendes til Ringerike brann- og redningstjeneste, Dr. Åstas gt. 12, 3511 HØNEFOSS. Telefaks: 32 12 43 30.

Publisert
17.06.2008
Sist endret
17.12.2010

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 09-15)

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet:

333 14 110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen under



send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk