Gå til innhold Gå til søk

Om RBR

Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR) er et yrkesbrannvesen lokalisert med hovedbrannstsjon/administrasjon i Hønefoss. RBRs innsatsområde er Ringerike og Hole kommuner i Buskerud. Totalt innbyggerantall i dekningsområdet er 38.000.  Av våre nabokommuner kan nevnes Oslo, Bærum, Jevnaker, Krødsherad, Flå, Lier m. fl.   Totalt har brannvesenet 46 personer i heltidsstillinger samt 24 deltidsmannskaper, noe som betyr at vi er et middels stort yrkesbrannvesen. Det er til enhver tid 6 brannkonstabler på vakt og kan rykke ut på sekunder.

Brannvesenets primæroppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven:
 
  • gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art
  • være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner
  • bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner
  • utføre feiing av røykpiper og andre røykkanaler samt føre tilsyn med fyringsanlegg.

 

 

   

Forebyggende avdeling består av 13 personer. Har ansvaret for blant annet kurs, øvelser, branntekniske inspeksjoner og feiing.  
  
Beredskapsavdelingen består av 25 personer. Har ansvaret for å ivareta utrykinger etc i brannvesenet. Døgnkontinuerlig vakt. I tillegg til hovedbrannstasjonen i Hønefoss har vi to deltidsstasjoner (Nes og Sokna). 
  
Ringerike brann- og redningstjeneste utalarmeres av Vestviken 110-sentral i Drammen.

 

 

 

Publisert
11.12.2007
Sist endret
31.08.2016

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 09-15)

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet:

333 14 110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen undersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk