Gå til innhold Gå til søk

Feiing

Feiing i Ringerike og Hole


Feiing av piper er i dag behovsprøvd i forhold til registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. Feieavgiften blir vedtatt av kommunestyret hvert år og er flytende. Den årlige avgiften blir utsendt hvert år i juni. Alle som har ildsted tilkoblet røykløp og som har mulighet til å fyre med ved, vil måtte betale denne årlige avgiften. Huseiere som ikke har fått giro, bes om å kontakte feiervesenet.
 
Ta kontakt med Iver Bye  Rosendal, fagansvarlig feiervesenet, hvis du lurer på noe vedr. feiing, tlf. 952 21 311
 

Info om feiegebyr:

Alle som har ovn/fyringskilde koblet til pipa får denne regningen en gang i året.
Gebyret er ikke knyttet opp til når den enkelte feiing eller tilsyn blir gjennomført, men gjelder for kalenderåret selv om det fysisk ikke blir feiet eller gått tilsyn av forskjellige årsaker.
Intervall for feiing og tilsyn kan variere, og reguleres ut ifra behovet.
 
I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn blir kommunens innbyggere fakturert for feiing og tilsyn: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847
Det ble vedtatt av kommunestyret i 2011 at det skal være en flat feie og tilsynsavgift. Dette forholder vi oss til og stiller oss bak, ettersom det blir en jevnere kostnad for innbyggerne og ikke en stor enkeltvis regning når feiing og tilsyn faktisk blir gjennomført.
Prisen på kr 429+mva. er vedtatt i kommunestyret og reguleres hvert år.
Dette er beskrevet i betalingsregulativet for 2016.
Denne prisen må ligge til grunn for at feiervesenets oppgaver skal finansieres via selvkosprinsippet.
For å slippe avgiften må man enten fysisk koble fra ovn/fyringskilde, eller sikre den mot bruk (eksempelvis ved plombering/forsegling).

Publisert
07.12.2007
Sist endret
01.06.2016

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 09-15)

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet:

333 14 110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen undersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk