Gå til innhold Gå til søk

Fyrverkeri

 

 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FYRVERKERI

     I RINGERIKE OG HOLE KOMMUNER                    

          
     
Hvem kan søke:
Hvem som helst over 18 år kan søke om å få skyte opp fyrverkeri. Søknaden om tillatelse til oppskyting av pyroteknisk vare (fyrverkeri) leveres Brannvesenet som anbefaler eller ikke anbefaler denne. Politiet behandler søknaden, og det gis ikke tillatelse til oppskyting av fyrverkeri uten at det foreligger særskilte grunner.  Arrangement av allmenn interesse for befolkningen kan få tillatelse. Det samme kan arrangement som ligger utenfor bebygd område få.

Må kunngjøres

All oppskyting av fyrverkeri må kunngjøres i lokalpressen slik at naboer etc. kan ta forhåndsregler i forbindelse med dette.

NYTTÅRSAFTEN
På nyttårsaften tillates det ikke fyrt opp pyroteknisk vare i Hønefoss sentrum i henhold til utarbeidet kart. Ellers gjelder en generell tillatelse mellom kl. 18.00 og kl. 02.00.

FORSIKTIGHETSREGLER
- Alt fyrverkeri og pyroteknisk vare skal brukes til det formål det er beregnet til og i samsvar med
bruksanvisningen for den enkelte artikkel.
- Avfyring på annen måte enn beskrevet i bruksanvisningen er forbudt og kan medføre straffeansvar.
- Sammenbunting av enkeltgjenstander for å oppnå større effekt er forbudt.
- Plass for oppsetning av fyrverkeri skal være slik beliggende at det ikke kan skje noen skade på
omgivelsene.
- Beholdningen av ikke-avfyrt fyrverkeri må beskyttes mot utidig antennelse.
- Ved luftfyrverkeri må en sørge for å ha et så stort nedslagsfelt at nedfallende stenger, hylser og
lignende ikke kan volde skade.
-Vent minst 5 minutter med å gå til tilbake til antent fyrverkeri som ikke virker. Beskadigende artikler
må ikke forsøkes antent.
- Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap.
- Person som er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ikke håndtere
eller bruke eksplosiver av noen art.
- Oppsetting av raketter, avbrenning av større mengder fyrverkerisaker, illuminasjon med fakler og
lignende må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser
uten Brannsjefens tillatelse.

KLAGEADGANG
Avslag på søknad om tillatelse til oppskyting av fyrverkeri kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottatt avslag. Eventuell klage sendes Politimesteren i Nordre Buskerud Politidistrikt, Askveien 4,  Serviceboks 5, 3504 HØNEFOSS. For øvrig vises det  til Forvaltningslovens § § 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av saksomkostninger.

Fra 2005 er det forbudt å sende opp raketter i sentrum av Hønefoss på nyttårsaften. Det er laget et sonekart som viser hvor forbudet gjelder. Klikk her!Publisert
07.12.2007
Sist endret
12.12.2007

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 09-15)

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet:

333 14 110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen undersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk