Gå til innhold Gå til søk

Brukere

Hvem kan søke?
Arbeidssentert er et tilbud for voksne funksjonshemmede som bor i Ringerike kommune og har avsluttet videregående skole. Søknad om plass sendes Bestillerenheten.

Målsetting
* Skape trygghet og trivsel, slik at alle får mulighet til å opprettholde og utvikle nye ferdigheter. Øke selvbildet gjennom positive holdninger.

* Tilrettelegge et tilbud utifra den enkeltes ferdigheter og interesser og stimulere til økt selvstendighet, slik at den enkelte får en meningsfull hverdag.

Publisert
15.10.2009
Sist endret
08.12.2015

Kontakt oss

Enhetsleder
Reni K. Odden
Tlf. 419 21 605

Avdelingsleder
Ruth Kvam
Tlf 97 01 13 60

Aurora Hensmoen
Besøksadresse.: Hensmoeveien 20
Åpent: mand-fred kl 08:30 – 15:30
Tlf.: 32 12 75 71

Aurora dagsenter
Besøksadresse.: Hensmoeveien 20
Åpent: mand-fred kl 08:30 – 15:00
Tlf.: 32 12 97 75

Aurora butikk
Besøksadresse: Storgata 11
Åpent: mand-fred kl 08:30 – 16:00
Tlf.: 32 12 71 44

Aurora Kafè Stubben
Besøksadresse: Osloveien 1
Åpent: tird-onsd-tord kl 11:00 – 13:30
Tlf.: 32 11 74 26

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk